راهنمای وب سرویس واتساپ

وب سرویس wamessenger جهت ارسال، دریافت پیام و سایر گزارش ها از واتساپ می باشد. راهنمای کامل وب سرویس واتساپ را از اینجا مشاهده کنید